Hur Räknar man i Poker? Komplett Guide

Poker

Poker är ett fascinerande och spännande kortspel som har fångat människors intresse i årtionden. För många är det inte bara ett spel av ren tur, utan också en utmaning som kräver skicklighet, strategi och, viktigast av allt, förmågan att räkna. Att kunna räkna i poker är en nyckelfaktor för att fatta välgrundade beslut och öka dina chanser att vinna.

I denna artikel kommer vi att ta dig genom en komplett guide för hur man räknar i poker. Oavsett om du är en nybörjare som vill lära dig grunderna eller en mer erfaren spelare som vill finslipa dina färdigheter, kommer denna guide att ge dig den information och insikt du behöver för att bli en bättre pokerspelare.

Grunderna för pokerspel

Pokerspel har funnits i århundraden och har utvecklats till olika varianter runt om i världen. Innan vi fördjupar oss i räkningsaspekterna av spelet är det viktigt att förstå de grundläggande reglerna och strukturen i pokerspel. Låt oss utforska detta närmare.

Olika varianter av pokerspel

Det finns ett brett utbud av pokerspel som spelas över hela världen. Några av de mest populära varianterna inkluderar:

 1. Texas Hold’em: En av de mest spelade varianterna där spelarna får två privata kort och fem gemensamma kort som används för att bilda den bästa femkortshanden.
 2. Omaha Hold’em: En variant där spelarna får fyra privata kort och måste använda precis två av dessa tillsammans med tre av de fem gemensamma korten för att bilda den bästa handen.
 3. Seven-Card Stud: I denna variant får spelarna sju privata kort, men endast de fem bästa används för att bilda handen.

Pokerhandrankningar

För att kunna räkna i poker är det viktigt att förstå pokerhandrankningarna och hur de påverkar spelet. Här är de vanligaste handrankningarna i fallande ordning:

 1. High Card: Om du inte har någon av de följande kombinationerna rankas handen baserat på det högsta kortet.
 2. One Pair: Två kort med samma valör.
 3. Two Pair: Två separata par med samma valör.
 4. Three of a Kind: Tre kort med samma valör.
 5. Straight: Fem kort i följd, oavsett färg.
 6. Flush: Fem kort i samma färg, oavsett valör.
 7. Full House: En kombination av ett par och en triss.
 8. Four of a Kind: Fyra kort med samma valör.
 9. Straight Flush: En kombination av en straight och en flush.
 10. Royal Flush: Den högsta möjliga handen bestående av 10, knekt, dam, kung och ess i samma färg.

Insatser och satsningsrundor i poker

Pokerspel involverar vanligtvis flera satsningsrundor där spelarna lägger sina insatser i potten. De vanligaste satsningsrundorna är:

 1. Ante: En liten tvångsinsats som alla spelare måste bidra med innan korten delas ut.
 2. Blinds: Istället för ante kan spelare i vissa varianter tvingas satsa blinds, vilket är två insatser som placeras av två spelare till vänster om givaren. Den första spelaren placerar den mindre blinden, medan den andra spelaren placerar den större blinden.
 3. Satsningsrundor: Efter att spelarna har fått sina kort och satsat ante eller blinds, följer flera satsningsrundor där spelarna får möjlighet att checka, satsa, höja eller lägga sig baserat på sina kort och den aktuella spelomgången.

Odds och sannolikheter i poker

När det kommer till att räkna i poker är förståelsen för odds och sannolikheter avgörande för att fatta informerade beslut. Genom att förstå dessa koncept kan du bedöma risken och belöningen för olika spelalternativ. Här är några viktiga punkter att ta hänsyn till:

 1. Odds: Odds i poker representerar förhållandet mellan vinstchanser och förlustchanser. Det kan uttryckas som en bråkdel, en procentandel eller en ratio. Till exempel, om oddsen för att vinna är 2:1, innebär det att du förväntas vinna varannan gång i genomsnitt.
 2. Sannolikhet: Sannolikhet är den matematiska chansen för att en händelse ska inträffa. I poker handlar det om att beräkna sannolikheten för att få en specifik hand eller för att förbättra din nuvarande hand.

Hur man beräknar outs för att förbättra sin hand

Outs är de kort som kan förbättra din hand och därmed öka dina vinstchanser. Genom att beräkna antalet outs kan du få en uppskattning av din sannolikhet att få en vinnande hand. Här är några exempel på vanliga outs:

 1. Öppna ended straight draw: Om du har fyra kort i följd och behöver ett kort i varje ände för att få en straight, har du åtta outs.
 2. Inside straight draw: Om du har fyra kort i följd men saknar det nödvändiga kortet i mitten, har du bara fyra outs.
 3. Flush draw: Om du har fyra kort i samma färg och behöver ett till för att få en flush, har du nio outs.

För att beräkna antalet outs kan du utgå från de kort som du vet är osynliga (dina egna och gemensamma kort) och sedan räkna hur många som är kvar i kortleken. Ju fler outs du har, desto större är chansen att förbättra din hand.

Användning av outs för att beräkna sannolikheten att få en vinnande hand

När du har beräknat dina outs kan du använda dem för att beräkna sannolikheten att få en vinnande hand. Ett vanligt sätt att göra detta är genom att använda ”4-2-regeln” eller ”2-4-regeln”. Här är hur de fungerar:

 1. 4-2-regeln: Multiplicera antalet outs med 4 för att få en uppskattning av sannolikheten att få en vinnande hand efter floppen. Om du har åtta outs efter floppen skulle det ge dig en sannolikhet på cirka 32% (8 x 4 = 32).
 2. 2-4-regeln: Multiplicera antalet outs med 2 för att få en uppskattning av sannolikheten att få en vinnande hand efter både floppen och turn. Om du har åtta outs efter floppen skulle det ge dig en sannolikhet på cirka 16% (8 x 2 = 16).

Dessa regler ger dig en snabb uppskattning av sannolikheten, men det är viktigt att komma ihåg att de inte är helt exakta. För mer exakta beräkningar kan du använda mer avancerade metoder som tar hänsyn till antalet kort som är kvar i kortleken och antalet motståndares kort.

Potodds och beräkning av förväntat värde (EV)

Potodds är förhållandet mellan storleken på potten och kostnaden för att syna en satsning. Att förstå potodds är viktigt eftersom de hjälper dig att avgöra om det är lönsamt att syna eller lägga sig i en given situation. Här är några viktiga punkter att tänka på:

 1. Potodds-beräkning: För att beräkna potodds delar du pottens storlek med kostnaden för att syna en satsning. Till exempel, om potten är 100 kronor och det kostar dig 20 kronor att syna, är potoddset 5:1.
 2. Potodds och vinstchanser: Genom att jämföra potoddset med dina vinstchanser kan du avgöra om det är en lönsam satsning. Om dina vinstchanser är bättre än potoddset är det lönsamt att syna.

Hur man beräknar förväntat värde (EV)

Förväntat värde (EV) är en matematisk term som används för att bedöma hur lönsamt eller olönsamt ett beslut kan vara på lång sikt. Genom att beräkna EV kan du fatta informerade beslut baserat på förväntade resultat. Här är några steg för att beräkna EV:

 1. Beräkna vinsten: Multiplicera varje möjlig vinst med dess sannolikhet att inträffa.
 2. Beräkna förlusten: Multiplicera varje möjlig förlust med dess sannolikhet att inträffa.
 3. Subtrahera förlusten från vinsten: Subtrahera den totala förlusten från den totala vinsten.
 4. Dela resultatet med antalet möjliga utfall: Dela det totala resultatet med antalet möjliga utfall för att få det förväntade värdet (EV).

Positivt EV innebär att ett beslut förväntas vara lönsamt på lång sikt, medan negativt EV indikerar ett olönsamt beslut. Genom att använda förväntat värde kan du fatta mer informerade beslut vid pokerbordet.

Tillämpning av potodds och EV i praktiken

För att använda potodds och EV i praktiken behöver du jämföra potodds med EV för att avgöra om det är värt att syna en satsning eller inte. Här är några scenarier att överväga:

 1. Positivt EV och bra potodds: Om EV är positivt och potoddset är till din fördel, bör du överväga att syna satsningen eftersom det förväntas vara ett lönsamt beslut på lång sikt.
 2. Negativt EV och dåliga potodds: Om EV är negativt och potoddset inte är till din fördel, är det bäst att lägga dig eftersom det förväntas vara ett olönsamt beslut på lång sikt.
 3. Balans mellan EV och potodds: I vissa fall kan EV och potodds vara balanserade. Då måste du göra en subjektiv bedömning baserat på andra faktorer, som spelarläsning och spelstil.

Avancerade räkningstekniker

För att ta dina räknefärdigheter i poker till nästa nivå är det värdefullt att bekanta dig med avancerade räkningstekniker som kombinatorik och permutationsberäkning. Dessa tekniker gör det möjligt att beräkna mer exakta odds och sannolikheter i olika pokerscenario. Låt oss utforska dem närmare:

 1. Kombinatorik: Kombinatorik handlar om att räkna antalet möjliga kombinationer av objekt eller händelser. I poker kan kombinatorik användas för att beräkna antalet möjliga handkombinationer eller sannolikheten för att få en viss typ av hand. Det inkluderar att hantera faktorer som antalet kortlekar, antalet kort som är synliga och antalet kort som är kvar i leken.
 2. Permutationsberäkning: Permutationsberäkning handlar om att räkna antalet möjliga ordningar eller arrangemang av objekt eller händelser. I poker kan permutationsberäkning användas för att beräkna sannolikheten för att få en specifik hand i en viss ordning. Det inkluderar att ta hänsyn till antalet kort, deras valörer och eventuella gemensamma kort som redan är synliga.

Användning av dessa tekniker för att räkna ut sannolikheten för specifika handkombinationer

Genom att tillämpa kombinatorik och permutationsberäkning kan du räkna ut sannolikheten för att få specifika handkombinationer i poker. Här är några exempel på hur dessa tekniker kan användas:

 1. Beräkning av sannolikheten för en specifik pocketparhand: Genom att använda kombinatorik kan du räkna ut sannolikheten för att få exempelvis ett par i fickkorten (t.ex. två ess) baserat på antalet möjliga kombinationer av ess och övriga kort i leken.
 2. Beräkning av sannolikheten för en specifik flushhand: Genom att använda permutationsberäkning kan du räkna ut sannolikheten för att få en viss färg (t.ex. spader) i en femkortshand baserat på antalet möjliga arrangemang av kort i den valda färgen.

Genom att kunna beräkna sannolikheten för specifika handkombinationer kan du göra mer precisa bedömningar av din handstyrka och fatta bättre spelbeslut.

Exempel på hur avancerade räkningstekniker kan användas i praktiken

För att förstå hur avancerade räkningstekniker kan användas i praktiken, låt oss ta ett exempel:

Anta att du spelar Texas Hold’em och har två hjärter i din hand. På bordet ligger två hjärter och tre andra kort. Du vill beräkna sannolikheten för att få en flush (fem hjärter) på river (sista gemensamma kortet). För att göra det kan du använda kombinatorik och permutationsberäkning för att beräkna antalet möjliga kombinationer av hjärter i leken och antalet möjliga arrangemang av fem hjärter.

Genom att jämföra det med det totala antalet möjliga kortkombinationer kan du beräkna sannolikheten för att få en flush på river.

Läsa motståndare och använda matematiken

Hur man använder räkning i kombination med läsning av motståndare

Poker handlar inte bara om att ha matematiska färdigheter, utan också om att kunna läsa dina motståndares beteenden, mönster och signaler. Genom att kombinera räkning med läsning av motståndare kan du få ännu mer information och göra mer informerade beslut. Här är några sätt att använda båda dessa aspekter i kombination:

 1. Observera satsningsmönster: Genom att noggrant observera hur dina motståndare satsar kan du upptäcka mönster och få en uppfattning om deras handstyrka. Till exempel kan en spelare som höjer stort ofta ha en stark hand, medan en spelare som checkar och synar kan ha en svagare hand.
 2. Analysera avvikande beteenden: Om en vanligtvis tight spelare plötsligt gör en stor satsning, kan det vara en indikation på att de har en riktigt stark hand. Genom att vara uppmärksam på sådana avvikelser kan du anpassa din strategi och fatta mer välgrundade beslut.

Att känna igen mönster och lägga samman information för att fatta bättre beslut

När du räknar och läser motståndare är det viktigt att kunna känna igen mönster och lägga samman all information du har tillgänglig. Det handlar inte bara om enstaka observationer, utan om att skapa en helhetsbild för att fatta bättre beslut. Här är några strategier för att lägga samman information:

 1. Uppmärksamhet på bettingmönster: Om en spelare alltid satsar stort när de har en bra hand och checkar när de har en svag hand, kan du använda den informationen för att bedöma deras handstyrka i framtida spelrundor.
 2. Utvärdera spelarens position: Positionen i pokerspel är viktig eftersom den påverkar spelarens handlingsalternativ. En spelare som spelar aggressivt från sen position kan ha en fördel och vara mer benägen att bluffa.

Exempel på hur man använder matematiken i kombination med spelarläsning för att optimera sitt spel

Låt oss ta ett exempel för att förstå hur man använder matematiken och spelarläsning i kombination för att optimera sitt spel:

Anta att du har räknat ut att du har 8 outs för att få en färdig färg efter floppen. Din motståndare har visat en viss nervositet genom att darrande lägga sina marker i potten. Genom att kombinera matematiken och läsningen av din motståndare kan du komma fram till att det är lönsamt att syna hans höga satsning eftersom du har tillräckliga odds och hans beteende antyder att han kan ha en svagare hand.

Genom att använda matematiken i kombination med spelarläsning kan du göra mer informerade beslut och optimera ditt spel vid pokerbordet.

Avslutning

Sammanfattningsvis har vi utforskat en komplett guide för hur man räknar i poker och använder matematiken för att fatta informerade beslut vid pokerbordet. Genom att behärska dessa räknefärdigheter kan du förbättra ditt spel och öka dina chanser att vinna. Låt oss ta en titt på de viktigaste poängen som täckts:

 • Förståelsen för grunderna i pokerspel, inklusive regler, handrankningar och satsningsrundor, är avgörande för att kunna räkna i poker.
 • Att förstå odds och sannolikheter, beräkna outs och använda potodds ger dig en uppskattning av dina vinstchanser och lönsamheten i olika situationer.
 • Genom att beräkna förväntat värde (EV) kan du bedöma lönsamheten på lång sikt och fatta välgrundade beslut vid pokerbordet.
 • Avancerade räkningstekniker som kombinatorik och permutationsberäkning ger dig möjlighet att beräkna mer exakta odds och sannolikheter för specifika handkombinationer.
 • Att kombinera matematiken med läsning av motståndare ger dig en fördel genom att ge dig mer information och hjälpa dig att fatta mer informerade beslut.

Slutligen vill vi uppmuntra dig att träna och tillämpa dessa räknefärdigheter i ditt eget pokerspel. Genom att öva och utveckla dina färdigheter kan du förbättra ditt pokerspel och öka dina chanser att lyckas vid bordet. Kom ihåg att räkning i poker är en viktig färdighet som kan ta din spelupplevelse till nya höjder.

Så slå dig ner vid pokerbordet med förtroende, använd räkningens kraft och njut av spänningen och utmaningen i poker. Lycka till!

By Casino Rummet

Välkommen till Casino Rummet! Vi är din ultimata källa för information om casinospel, bordspel, kortspel, slots, strategier och tärningsspel. Vi är passionerade för att ge dig den kunskap och expertis som krävs för att njuta av en spännande och framgångsrik spelupplevelse.

Lämna ett svar

Du Kanske Också Gillar

 • Bästa hasardspel för Xbox 360

 • Skillnad mellan spelindustrier i Europa och Asien

 • Hur Spelar man Poker som Nybörjare? [Nybörjarguide]

 • Hur Spelar man 21 (Tjugoett) Kortspel?

 • Är det bra att ha Konto på Flera Casinon?

 • Hur Vinner man mest Pengar på Casino? Tips & Råd

 • Hur får man Jackpot på Casino? Allt du Behöver Veta!